من فهمیده ام که اگر خود را علاقه مند به امور دیگران نشان بدهیم آنها را سرشار از شادی و خوشی می کنیم.((ویلیام لیون فیلیپس)) تنها چیزی که دیگران از ما توقع دارند کمی توجه و ابراز علاقه است.((ویلیام لیون فیلیپس)) همیشه بوی عطر به آن دستی که گل هدیه می دهد باقی خواهد ماند.((ضرب المثل چینی)) خوشبختی و سعادت ما متکی به خوشبختی و سعادت دیگران است.((دیل کارنگی)) با نشان دادن علاقه و علاقه مند شدن به دیگران، خود را از یاد ببرید.((دیل کارنگی)) روزانه یک کار نیک انجام دهید و پس از انجام دادن یک کار خوب لبخند بزنید و شاهد لبخند دیگران باشید.((دیل کارنگی)) زندگی و وجود ما سراسر راز و معما است که ما قادر به درک و فهم آن نیستیم.((دیل کارنگی)) آدمی برای این خلق نشده که به رموز عالم حیات پی ببرد، بلکه برای زندگی کردن در آن خلق شده است.((سانتا هانا)) مطالعه اجمالی و جزیی در فلسفه، فرد را به تفکر و بی دینی وا می دارد، اما اگر به فلسفه عمیق بیندیشد او را به سمت دین متوجه می سازد.((فرانسیس بیکن)) من هیچ وقت در جایی که می توانم بنشینم نمی ایستم و آنجا که می توانم بخوابم نمی نشینم.((هنری فورد))